top of page

Deze website wordt beheerd door Zakenkantoor Raes-Vermeiren, erkend onder ondernemingsnummer: 0707.672.804 hierna genoemd Zakenkantoor Raes-Vermeiren en heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die wij – Zakenkantoor Raes-Vermeiren – aanbieden als onafhankelijk verzekeringstussenpersoon. De inhoud ervan wordt in samenwerking met allerlei partners geproduceerd.

De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies. Voor meer gedetailleerde informatie nodigen wij u uit zich tot onze kantoren en medewerkers te wenden. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Zakenkantoor Raes-Vermeiren geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op deze website of de websites waarnaar zij een link leggen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.

Zakenkantoor Raes-Vermeiren kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.

 

De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Zakenkantoor Raes-Vermeiren. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Zakenkantoor Raes-Vermeiren is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

De dienst- en productinformatie die Zakenkantoor Raes-Vermeiren verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn.
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan Zakenkantoor Raes-Vermeiren hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden.

 

Voor onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u ons juiste en volledige informatie aanlevert. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan Zakenkantoor Raes-Vermeiren niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan.

Deze website richt zich enkel tot Belgische ingezetenen. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.

Disclaimer

Zakenkantoor_Raes_Vermeiren_Steenokkerze
bottom of page